استعلام بها جذب پیمانکار ارائه خدمات خودرویی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت : از ابتدای سال تا کنون سه نوبت استعلام بها در خصوص جذب شرکت پیمانکار خدمات خودرویی در سامانه تدارکات دولت (setadiran.ir) بارگزاری گردیده است که نتیجه ای حاصل نشده و مرحله چهارم در شرف برگزاری است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید