دوره آموزشی تکنولوژی بذرجو، استان چهارمحال و بختیاری

با حضور چندتن از نیروهای شرکت و کارشناسان مرتبط

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید