جلسه کمیسیون معاملات

بازگشائی پاکات پیشنهادات استعلام واگذاری حمل و بارگیری2000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا کردکوی به اقصی نقاط استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،دراجرای درخواست  رئیس اداره بازرگانی  شرکت ، بازگشائی پاکات پیشنهادات استعلام واگذاری  حمل و بارگیری2000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا کردکوی به اقصی نقاط استان به پیمانکار واجد شرایط  از طریق سامانه ستاد، تعداد 1فقره پیشنهاددریافتی تحویل گردید. و همچنین  جلسه  بازگشائی در تاریخ14/8/98 با حضور اعضا کمیسیون  معاملات در  سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان تشکیل شد و به منظور آگاهی از قیمت های درج شده، نسبت به بازگشائی  پیشنهادات با حضور اعضا کمیسیون معاملات اقدام گردیدکه پس از بررسی و بحث و تبادل نظر با عنایت به صرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت شرکت حمل و نقل  بین المللی گودرز گرگان بعنوان برنده اعلام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید