جلسه کمیسیون معاملات مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور انجام مناقصه امور خدماتی و خرید مواد و ملزومات مورد نیاز تولید، جلسه ای با حضور مدیر مجتمع و معاون مالی اداری و معاون بازرگانی و رئیس امور مالی و مسئول حراست و سایر اعضاء کمیسیون معاملات مجتمع شیمیائی آبیک، امروز در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید