عملکرد کمیسیون معاملات

عملکرد هفت ماهه کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزارجریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، با اعلام  این خبر گفت :در  هفت  ماهه  سال  جاری  12 جلسه در عرصه کمیسیون معاملات استان برگزار شد سه مورد مربوط به مناقصه فعالیت های امور خدماتی و پشتیبانی، فعالیتهای امور حفاظتی و نگهبانی و بارگیری وحمل43000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا گرگان ، قرق و نودیجه  به اقص نقاط استان  بوده است وی در ادامه تصریح کرد: در   بخش استعلام  5 موردانجام  شده است  که سه مورد کیسه گیری کود های فله ( به حجم30 هزارتن) ، یک مورد مربوط به بارگیری و حمل3000 تن انواع  نهاده های کشاورزی از مبدا فاضل آباد به اقصی نقاط استان و یک مورد مربوط به بارگیری و حمل7500 تن ازمبدا گنبد به اقصی نقاط استان انجام شده است وی همچنین الحاقیات افزایش25 درصدی را به شرح ذیل عنوان کرد:

1-افزایش25 درصدی حمل و نقل گرگان به 2- افزایش 25 درصدی کیسه گیری کود فله طی  دو مرحله  3- افزایش 25 درصدی بارگیری و حمل نهاده های کشاورزی از مبدا گنبد

مدیر شرکت همچنین  ،حجم کل قرارداد معاملات انجام شده را در هفت ماهه سال جاری را 48120میلیون ریال اعلام کرد که در همه مناقصه های برگزار شده  ودر همه مراحل مناقصه؛ اعم از بررسی اسناد و شرایط  شرکت در مناقصه و استعلام وکلیه پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) ، انجام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید