نظارت برنهاده های کشاورزی زراعی و دامی

نظارت بر نهاده های دامی و زراعی مشمول ارز دولتی در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی ، مدیر شرکت  خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان ، به نقل ازسعید حسن پور جانشین رییس سازمان و مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان  گفت :از ابتدای طرح نظات بر نهاده های وارداتی مشمول ارز دولتی (مهر۹۷) تاکنون بالغ بر ۲۳ هزار و ۵۷۶ محموله نهاده های ارسالی به واحدهای دام و طیور و همچنین نهاده های زراعی از قبیل کود ، سم و... که مشمول ارز دولتی بوده است توسط ناظران ستادی و شهرستانی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان مورد رصد و پایش قرار گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید