بازدید معاون سازمان جهاد کشاورزی از کارگزاران استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

در روز سه شنبه 14 آبان سالجاری معاون بهبود تولیدات گیاهی و جمعی از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی بهمراه مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم از کارگزاران بخش جعفر آباد بازدید بعمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید