بازدید از انبار کارگزاری کود در شهرستان علی آباد استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ،

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت با اعلام این خبر گفت: بازدیدی توسط  گروه پایش کودی این  شرکت  ازوضعیت انبار کارگزاری های شهرستان  علی آباد به عمل آمد ؛ در این بازدید ازبخشهای مختلف انبار کارگزاری ها به جهت   راستی  آزمایی  اطلاعات  ارائه شده  توسط سیستم هوشمند  و کنترل و نظارت بر توزیع  کود های  یارانه ای درقالب دستورالعمل ابلاغی صورت گرفته است و مطابق دستور العمل فرم های ضمیمه پایش و کنترل صورت گرفته به صورت مجزا گزارشات آن تنظیم و صورتجلسه گردید. 12 کارگزاری در  شهرستان علی آباد گلستان کار توزیع کود را انجام می دهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید