ارسال کود های پرمصرف جهت کشت محصولات پائیزه به کارگزاری های روستای انبار الوم شهرستان آق قلا گلستان

به  گزارش  روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، 

حمید هزار جریبی  با اعلام این خبر گفت :بازدیدی توسط رییس مرکز جهادکشاورزی انبار الوم وکارشناس پهنه از کارگزاری های توزیع کود بعمل  آمده است این بازدیدبر نحوه ی چگونگی توزیع کود در حوزه تحت پوشش این مرکز صورت گرفته است. هزار جریبی  در ادامه افزود: از 15 کارگزاری کود در شهرستان آق قلا، سه کارگزاری در  روستای انبار الوم شهرستان مذکور کار توزیع کود را انجام م ی دهند  وی  تصریح کرد: کود های پرمصرف جهت  کشت محصولات پائیزه به کارگزاری های منطقه مورد نظر ارسال شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید