نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

نمونه برداری از محموله 300 تنی کود سولفات پتاسیم فله ارسالی از بندر امام در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان صورت گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید