نمونه برداری از کودهای سولفات پتاسیم وارده به انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز یکشنبه  مورخ 98/8/12  اکیپ نمونه برداری استان از انبار سازمانی استان بازدید و از کودهای شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله تولیدی شرکت داخلی صنعت پتاس آسیا  به مقدار 200 تن، نمونه برداری و  جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی کرج ارسال شد. 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید