عملکرد باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از مراجعه حضوری 58نفر کشاورز و بهره بردار و 63 مورد تماس تلفنی به  سامانه تلفن گویای 1559 باشگاه کشاورزان استان و 51 مورد توصیه فنی به اعضای باشگاه در مهر ماه سالجاری خبر داد.

مهندس جمشید باقریان ضمن بازدید از عملکرد و روند فعالیت کارشناسان باشگاه کشاورزازن استان،تشریح کرد:  در راستای حمایت از کشاورزان و بهره برداران، باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با امکانات: اطلاعات هواشناسی،ارتباط با مشاور وکارشناسان، اطلاعات کودهای شیمیایی و زمان مصرف آنها،پیامهای ترویجی و توصیه های فنی، سفارش آزمایش خاک و آب و نحوه نمونه برداری، ثبت پیشنهادات و انتقادات و شکایات در خدمت اعضای باشگاه و سایر کشاورزان و بهره برداران می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید