بازدید و بررسی در خواست اعطای کارگزاری فروش نهاده های کشاورزی در استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس با اعلام این خبر گفت :

با عنایت به درخواست 2 واحد کارگزاری جهت شهرستان زرین دشت استان فارس ،معاونت فنی شعبه اقدام به اعزام کارشناس به منظور بررسی و بازدید از وضعیت کمی و کیفی  اماکن معرفی شده مطابق با ضوابط و دستورالعمل های ارسالی از سوی دفتر مرکزی در تاریخ 98/8/12نموده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید