تأمین و توزیع کود شهرستان اقلید استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تهیه ،تدارک و توزیع میزان 789 تن انواع کود های شیمیایی پرمصرف در شهرستان اقلید استان فارس در مهر ماه سال جاری خبر داد .

وی افزود :این میزان کود از ارقام اوره ،سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل توسط شبکه کارگزاری فروش نهاده های کشاورزی تحت پوشش شرکت و بنا به نیاز کودی مزارع کشاورزان این شهرستان توزیع گردیده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید