سیر صعودی کشت و تولید زعفران در استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی طی مصاحبه خبری دکتر یوسفی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان با خبرگزاری صدا و سیما، در دودهه اخیر توسعه کشت و تولید زعفران در استان خراسان شمالی سیر صعودی داشته است ، به طوری که از سطح زیر کشت 343 هکتار و تولید 0/5 تن در سال 96 به سطح زیر کشت 3650 هکتار و پیش بینی تولید 18 تن رسیده است.

لازم به ذکر است انواع کودهای کشاورزی جهت کشت زعفران در استان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و تدارک گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید