نشست مشترک سازمان جهاد کشاورزی گیلان با دانشگاه آزاد اسلامی رشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از نشست مشترک رییس سازمان وجمعی ازمعاونین ومدیران با رییس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و هیات همراه درمحل  دفتر ریاست منعقدگردید خبر داد. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان برضرورت همکاری های دوجانبه درزمینه های مختلف مرتبط باتوسعه بخش کشاورزی استان تاکیدنمودند.

مهندس درجانی کشاورزی را پیشران توسعه استان بر شمرد و تاثیر این بخش در اقتصاد کشور را غیرقابل انکار دانست. ریاست سازمان در این نشست، ورود دانش به بخش کشاورزی را مستلزم هماهنگی و همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی استان و بخش اجرا دانست. مهندس درجانی اشاره به شیوه گزینش دانشجو در رشته های مختلف کشاورزی نمود و سپری نمودن دوره کارورزی در یکی از واحدهای تولیدی فعال استان را برای دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی لازم دانست تا مهارت لازم را برای اشتغال در این بخش بدست آورند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید