گزارش تصویری:

روابط عمومی استان خراسان رضوی خبر داد:

حضور آقای مهندس وظیفه دان مدیریت محترم امور اداری ، پشتیبانی و منابع انسانی در غرفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید