واگذاری اراضی دولتی به تعاونی توسعه عمران برای زراعت چوب در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از واگذاری اراضی دولتی به تعاونی ها برای زراعت چوب خبر داد.

محمدی با بیان اینکه براساس مصوبه استانداری گیلان 50-10 درصد اراضی دولتی در این استان جهت زراعت چوب در اختیار تعاونی های توسعه و عمران قرار می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید