بازدید از کارگزاری شهرستان گرمسار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

بازدید از کارگزاری شهرستان گرمسار در آبان ماه سال جاری انجام گردید و در جهت اجرای سیاست ها و ثبت دقیق مشخصات بهره برداران و نظارت بر قیمت فروش کود های یارانه ای توضیحاتی به کارگزاران داده شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید