آغاز برداشت محصول انار در استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

آقای دکتر پور میدانی ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان قم از مزارع روستای جنت آباد و آغاز برداشت محصول انار در استان قم بازدید کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید