تامین کود

اقدامات و برنامه ریزی‌های انجام شده لازم جهت تامین به موقع نهاده ها کودهای شیمیایی در شهرستان کردکوی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان با اعلام  این خبر گفت :بازدید ی توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کردکوی از کارگزاریهای کود این شرکت شهرستان با حضور مسئول و کارشناس اداره تولیدات گیاهی، مسئول حراست و بازرسی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مذکور بعمل آمدهزار جریبی  در ادامه افزود:  این بازدیدها به منظور بررسی موجودی کود های شیمیایی نظارت بر نحوه توزیع کود و.... صورت گرفته است. مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان خاطر نشان کرد: 7 کارگزاری در کردکوی کار توزیع کود را انجام می دهند وی تصریح کرد: کود های پرمصرف جهت کشت محصولات پائیزه  به کارگزاری های شهرستان مذکور ارسال شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید