گزارش تصویری:

بازدید کارشناسان مدیریت توزیع حمل و نگهداری دفتر مرکزی از انبارهای استان اصفهان

بازدید کارشناسان مدیریت توزیع حمل و نگهداری دفتر مرکزی  شرکت از انبارهای سازمانی استان و همراهی آقای مهندس صفایی مدیریت استان اصفهان

.

.

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید