تولید سالانه بالاتر نتیجه توزیع به موقع کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مریم جوادی بایگی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه با اشاره به محصولات استراتژیک خراسان جنوبی گفت: زعفران از جمله محصولات عمده و استراتژیک این استان بوده که سطح قابل توجهی از این محصول در سربیشه کشت می شود.

وی سطح زیر کشت زعفران در شهرستان سربیشه را ۶۵۱ هکتار عنوان کرد و افزود: میانگین عملکرد در هکتار، بیش از هشت کیلوگرم محصول است.

وی با بیان اینکه هزار و ۲۴۰ بهره بردار زعفران در سربیشه فعالیت می کنند، اظهار کرد: سالانه قریب به ۵.۲ تن زعفران در شهرستان تولید می شود.

رئیس جهاد کشاورزی سربیشه اظهار کرد: ارزش تولیدات سالیانه این محصول ۱۷۵ میلیارد ریال بوده که عاید کشاورزان می شود.

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد : توزیع به موقع کود مورد نیاز کشاورزان باعث تولید سالانه بالاتر شده است که این امر ما را در تمامی عرصه های فعالیت شرکت مصممتر می کند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید