نشست مشترک مسئولان ارشد بخش کشاورزی استان اصفهان با استاندار

.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش کشاورزی اظهار کرد: امروز مهم‌ترین رویکرد استان موضوع اشتغال است،

لذا این انتظار وجود دارد که تمامی فعالیت‌های بخش کشاورزی استان نیز با توجه بر موضوع اشتغال شکل گیرد.   

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش کشاورزی اظهار کرد: امروز مهم‌ترین رویکرد استان موضوع اشتغال است، لذا این انتظار وجود دارد که تمامی فعالیت‌های بخش کشاورزی استان نیز با توجه بر موضوع اشتغال شکل گیرد.   

 

 
استاندار اصفهان تاکید کرد: رویکرد اصلی در بخش کشاورزی باید اشتغال محور باشد/ تولیدات بر محور صادرات برنامه ریزی شود دکتر محسن مهرعلیزاده با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی در بخش کشاورزی باید اشتغال محور باشد، افزود: تولیدات بخش کشاورزی باید بر محور صادرات برنامه ریزی شود. دکتر محسن مهرعلیزاده در دیدار مدیر کل و مدیران وزارت جهاد کشاورزی در استان با ایشان اظهارداشت: بخش کشاورزی بخش بزرگی است و هم افزایی این بخش نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور دارد. مهرعلیزاده با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی باید اشتغال محور باشد؛ اظهارداشت: همانگونه که نوگرایی در دیگر بخش ها دیده می شود باید در بخش کشاورزی نیز به وضوح مشاهده شود و استفاده از نیروهای باسواد، جوان، خوشفکر مورد توجه قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید