دوره آموزشی بهترین زمان، ومیزان مصرف کوهای شیمیایی

درشهرستان رفسنجان استان کرمان امروز برگزار گردید

کلاس آموزشی بهترین زمان و میزان مصرف کود در شهرستان رفسنجان  استان کرمان  هم اکنون در حال برگزاری میباشد .
محمدمحسن قاسمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از برگزاری دوره آموزشی ،( بهترین زمان و میزان مصرف کودهای شیمیایی) در شهرستان رفسنجان استان کرمان خبر داد.این دوره آموزشی در سالن همایش جهادکشاورزی شهرستان رفسنجان با حضور کارگزاران وتعدادی از کشاورزان پیشرو وهمچنین کارشنا سان جهادکشاورزی شهرستان رفسنجان برگزارشد ، وی هدف از این دوره را بالا بردن سطح دانش بهره برداران درخصوص  تغذيه مناسب گياه از نظر عناصر كودي اعلام کرد که باعث كاهش در مصرف آب و افزايش عملكرد در هكتار خواهد شد .
شهرستان رفسنجان با بیش از 81000 هکتار سطح زیر کشت ،که 98 درصد آن مربوط به پسته است ،یکی از مهمترین شهرستانهای استان کرمان از نظر کشاورزی است

 

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید