جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

جلسه ای به منظور تسهیل و رفع موانع تولید مجتمع شیمیائی آبیک امروز در محل استانداری البرز تشکیل گردید و در این جلسه آقای تورج منصوری معاون منابع انسانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و آقای علی اصغر سلیمی مدیر مجتمع بعنوان نمایندگان مجتمع شرکت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید