533 تن کود پتاسه در مهرماه سال جاری توزیع شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

شهربانو طیبی مسئول فروش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران از توزیع 533 تن کود کشاورزی در مهرماه سال جاری خبر داد و افزود :کودهای پتاسه تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاری های توزیع نهاده های کشاورزی فعال در استان بین کشاورزان در سطح شهرستان ها توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید