برگزاری مناقصه کیسه گیری 12000 تن کود فله در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

مدیر شرکت خدمات حمایت کشاورزی استان آذربایجان شرقی از برگزاری مناقصه کیسه گیری 12000 تن کود فله در استان خبر داد.

مهندس جمشید باقریان ضمن بیان این مطلب افزود:

این مناقصه بصورت استعلام بها و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار شد و پس از بررسی قیمتهای پیشنهادی شرکت کنندگان، برنده نهایی تعیین و جهت عقد قرارداد و اقدامات بعدی به برنده اعلام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید