پرداخت هزینه حمل پسکرایه بارنامه های وارده از مبادی به استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از پرداخت هزینه حمل پسکرایه بارنامه های وارده از مبادی به استان خبر داد.

مهندس جمشید باقریان ضمن بیان این مطلب افزود:

در مهر ماه سالجاری مبلغ بالغ بر هجده میلیاد ریال بابت هزینه حمل پسکرایه بارنامه های وارده از مبادی و هزینه تخلیه در وجه رانندگان مربوطه پرداخت شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید