ثبت 195 فقره بارنامه در سیستم هوشمند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از ثبت 195 فقره بارنامه حمل از مبادی در سیستم هوشمند خبرداد.

مهندس جمشید باقریان با بیان این مطلب افزود:

در مهر ماه سالجاری 195 کامیون حامل کود شیمیایی از مبادی درانبارهای استان آذربایجان شرقی تخلیه شده و بلافاصله بارنامه آنها در سیستم هوشمند نهاده های کشاورزی ثبت شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید