در ده روز ابتدایی آبان ماه سال جاری دو فروند کشتی وارده تعین بندر شدند

تعیین بندر کشتی های وارده

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع حمل و نگهداری

به گفته مهندس هرمزی مدیر توزیع حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ده روز ابتدایی آبان ماه سال جاری دو فروند کشتی حامل کودهای کشاورزی تعیین بندر شده و به بندر امام خمینی و بندر عباس هدایت شدند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید