گزارش جلسه همکاران و مدیران جهادی استان همدان

باموضوع: ماشین آلات و تغذیه گیاهی

در مورخه 96/11/10 جلسه ای با حضور معاون تولیدات گیاهی و مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و همچنین کارشناسان زراعت و ماشین آلات کشاورزی در محل سازمان جهاد کشاورزی با موضوع ماشین آلات و تغذیه گیاهی برگزار گردید

در این جلسه هر یک از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها به بیان دیدگاهها و نظرات و ضعف ها و نیازهای شهرستان خود در مورد موضوع جلسه پرداختند و گزارشی در مورد جذب تسهیلات خرید تراکتور و وضعیت تغذیه گیاهی در استان ارائه گردید

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز جهت تامین دنباله بندها ، ادوات کشاورزی از شرکتهای طرف قرارداد اعلام آمادگی نمود.

در ادامه به عملکرد شهرستانها در زمینه مصرف کود پرداخته شد و نیازهای کودی در جهت تغذیه گیاهی و بهره وری بهتر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در این جلسه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان درخصوص تأمین تمام کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی استان اعلام آمادگی نمود و به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها توصیه گردید ، جهت جلوگیری از ورود کودهای بی کیفیت به چرخه تولید ، کشاورزان را جهت خرید کودهای مورد نیاز خود از شبکه های توزیع مطمئن (کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی) ارشاد و آگاه نمایند

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید