عملکرد کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی  از ثبت 8 مورد معامله از ابتدای سالجاری تا آخر مهر ماه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) خبر داد.

مهندس جمشید باقریان ضمن بیان این مطلب افزود:

از مجموع این معاملات ثبت شده،  3 مورد مناقصه، 1 مورد مزایده و 4 مورد خرید جزئی و متوسط بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید