روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل گزارش داد:

اهم فعالیت های دی ماه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

.

1ـ فروش مقدار 380 تن کود سولفات آمونیوم (غیرتکلیفی)

2 ـ فروش مقدار 1940 تن کودهای تکلیفی به کارگزاران استان

3 ـ فروش تعداد 16 دستگاه کود پاش وکالتی به متقاضیان خرید

4ـ فروش مقدار 30 تن روغن ولک به متقاضیان خرید

5ـ فروش مقدار 440 تن ضایات حاصل از بوجاری گندم و جو بعداز انجام مزایده و تشریفات قانونی

6ـ فروش کل سهمیه تخصیصی بذور حبوبات به میران 5000 کیلوگرم

7ـ برگزاری جلسه کمیسیون معاملات جهت فروش ضایعات حاصل از بوجاری

8ـ آماده سازی اسناد بذور کلزا با تائید نهایی سازمان جهاد کشاورزی استان و ارسال آنها به وزرات متبوع جهت اخذ یارانه متعقله به بذور کلزا.

9ـ اعطای گواهینامه های دوره های آموزشی برگزارشده برای کارگزاران نهاده های کشاورزی استان اردبیل طرف قرارداد با شرکت

10ـ بازدید از انبار کارگزاران استان اردبیل و تکمیل صورتجلسه بازدید و گزارش آن به مدیریت محترم بازرسی و حسابرسی شرکت دردفعات مکرر به تعداد 17 مورد

11ـ ارسال گزارش کنترل و نمونه برداری از کودهای وارداتی و تولید داخل طی ماه جاری

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید