برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود

کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل توسط معاونت بهبود تولیدات گیاهی و همکاری استانداری استان اصفهان برگزار گردید. کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل توسط معاونت بهبود تولیدات گیاهی و همکاری استانداری استان اصفهان جهت کارشناسان سازمان و شهرستان ها و همچنین اتحادیه ها و شرکت های تابعه در سالن اجتماعات موزه و نمایشگاه دائمی ترویج برگزار گردید کارشناسان شرکت خدمات حمایتی نیز در جلسه شرکت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید