تامین و توزیع کود مهرماه شهرستان مشگین شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل از تامین و توزیع مقدار420 تن انواع کودهای شیمیایی در شهرستان مشگین شهر در مهر ماه سالجاری خبرداد.

آقای مهندس راهب مسافر با اعلام این خبر افزود:

کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاریهای تحت پوشش شهرستان فوق و حومه آن بوده که بین کشاورزان و کاربران متقاضی آن منطقه توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید