نمونه برداری خاک و آب از باغ طرح الگویی تغذیه گیاهی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

به منظور تهیه و ارائه توصیه مناسب جهت مصرف کودهای کشاورزی در محصولات باغی نمونه برداری خاک و آب از باغ (شلیل، هلو و آلو) در سطح 4 هکتاری آقای کوروش اوصانلو واقع در حصارخاکی شهرستان شهریار از سوی کارشناسان مرکز مطالعات کاربردی ( مهندس لطفی پور، مهندس سهیلی) به همراه کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران صورت گرفت؛ و تعداد 24 نمونه از عمق صفر تا 30 و عمق 30 تا 60 خاک و 1نمونه آب برداشت و به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال شد تا پس از انجام آزمون ، نتایج حاصله جهت اجرای عملیات مصرف کودهای توصیه شده به شرکتهای تولید کننده و تأمین کننده ای که در طرح الگویی مشارکت دارند ، ارائه شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید