به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

بذور حوزه فعالیت شرکت

ارقام جدید محصولات زراعی حوزه فعالیت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

ارقام محصولات را از سه فایل ذیل ملاحظه فرمایید:

فایل یک

فایل دو

فایل سه

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید