جلسه مکانیزاسیون استان همدان

جلسه مکانیزاسیون استان و تغذیه گیاهی با حضور معاون تولیدات گیاهی و مدیر زراعت سازمان ‌و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانهای استان همدان و کارشناسان و تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی و کارشناسان زراعت
.
استان همدان

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید