سهم کشاورزان شهرستان ایوان از توزیع کودشیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام خرید وتوزیع انواع کود شیمیایی توسط کشاورزان شهرستان ایوان را مقدار 292 تن اعلام کرد.

آیت جمالی با اعلام این خبر گفت : مقدار 292 تن انواع کودشیمیایی بین  کشاورزان شهرستان ایوان توزیع شده است

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که شهرستان ایوان یکی از شهرهای کوچک استان واقع در حوزه شمال  استان ایلام بوده که دارای 2 کارگزار می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید