تمایل تولیدکننده های کود دراستان کرمان برای انعقاد تفاهم نامه با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

ابراهیمی مدیر شرکت کرمان زمین، در دیدار با محمدمحسن قاسمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان، تمایل خود را برای  فروش تولیدات کود شرکت کرمان زمین، از طریق شبکه کارگزاری، با انعقاد تفاهم نامه اعلام کرد. در این دیدار موارد مربوط به تفاهم نامه بررسی شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید