تغییر الگوی کشت جهت مصرف بهینه آب ضروریست

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از مدیر شرکت شهرک های گلخانه ای خراسان جنوبی گفت: ‌با توجه به آغاز نهضت گلخانه ای در استان ، تغییر الگوی کشت یکی از ضروریت هاست چرا که با هر هزار لیتر آب در کشت غیرگلخانه ۷۰۰ گرم محصول برداشت و در کشت گلخانه ای ۱۷ کیلوگرم محصول تولید می شود.

وی افزود: برای احداث مجتمع گلخانه ای می توان اراضی ملی ، دولتی و شهرک های خصوصی را در اختیار سرمایه‌گذار قرار داد و با توجه به منابع آبی موجود باید با اجرای آبیاری تحت فشار و تغییر الگوی کشت از منابع فعلی درست استفاده کنیم.

محمد تقی آژنگ در ادامه گفت : جهت تامین کود گلخانه هایی که در استان خراسان جنوبی احداث خواهد شد ، با توجه به نوع واحد گلخانه و میزان مصرف ، درخواست افزایش تخصیص کود انجام خواهد گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید