رتبه نخست فارس در تولید انگور کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به نقل از مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت:

این استان با تولید 700 هزارتن انگور و 17 درصد از تولید کشور رتبه نخست تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.

ناظمی خاطر نشان کرد :تمامی کودهای پرمصرف مورد نیاز برای این محصول باغی در استان فارس توسط شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس تهیه تدارک و توزیع شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید