توزیع مستقیم 277 تن انواع کود کشاورزی در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع مستقیم 277تن انواع کود کشاورزی در استان مازندران مهر ماه سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

توزیع کودهای کشاورزی به صورت مستقیم در راستای دستورالعمل اجرایی از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید