تأمین و توزیع 200 تن کود پتاس در شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

طی آمار ارائه شده از سوی واحد بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی در مهر ماه سال جاری مقدار 200 تن کود سولفات پتاسیم در شهرستان مانه و سملقان جهت کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تأمین و توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید