بروزرسانی اطلاعات مهر ماه مجتمع شیمیائی ابیک در سامانه بهین یاب وزارت صنعت ، معدن و تجارت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

مجتمع شیمیائی آبیک بمنظور بروزرسانی سامانه بهین یاب  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ، نسبت به ثبت آمارهای عملکرد مهر ماه سال جاری خود در سامانه بهین یاب وزارت صنعت و معدن و تجارت اقدام نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید