گزارش تصویری:

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات با روش جدید در استان مرکزی

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات با روش جدید از طریق سامانه تدارک الکترونیک دولت (ستاد)در خصوص انتخاب پیمانکار خدمات خودرویی استان .از طریق اخذ استعلام بهاء.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید