برگزاری جلسه کارشناسی با مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تشکیل جلسه کارشناسی با مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد.

علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: در این جلسه ضمن بررسی فلور علف های هرز مزارع گندم، تأثیر کنترل علف های هرز مزارع بر عملکرد گندم در شرایط مختلف مصرف کود مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید