تأمین کود شیمیایی اوره زرین دشت استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع میزان 1000تن کود شیمیایی اوره در شبکه کارگزاری شهرستان زرینددشت استان فارس خبر داد ،

وی افزود :این میزان کود جهت رفع نیازکودی کشاورزان این پشهرستان در نیمه نخست سال  جاری توزیع گردیده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید