برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

صبح امروز مجمع عمومی عادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ساختمان اصلی وزارت جهاد کشاورزی با حضور اعضای مجمع این شرکت، نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر دادگستری، تشکیل و در خصوص اهداف، خط مشی ها و برنامه های عملیاتی سال 1399 و بودجه پیشنهادی این شرکت برای سال 1399 تصمیم گیری گردید.

پیش جلسه این مجمع، با حضور اعضای هیئت مدیره این شرکت روز دوشنبه گذشته برگزار و از سوی اعضای هیئت مدیره جمعبندی های لازم برای ارائه مجمع شرکت به انجام رسید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید